โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ( บ้านท่าคูณ )
สำนักงานเ
ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1นายยงยุทธ   บดีรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

..........................................
สถิติการเยี่ยมชม                   
..........................................

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 1 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1 คน
1 คน
1 คน
เริ่มเมื่อ 2017-07-05


หนังสือพิมพ์
........................................
                                                
                    

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ชั้นป.4
ครูรุจิรา    ประเสริฐสังข์

 


เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน
 

ข่าวสาส์นอนุบาลโกสัมพีนคร

 
 
 
 

11   มิถุนายน  พ.ศ. 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558  >>รายละเอียด  
25   มิถุนายน  พ.ศ. 2558วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558  >>รายละเอียด                            
26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ค่ายธรรมะสว่างใจ >> รายละเอียด
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2558  พิธีสวนสนามลูกเสือ >> รายละเอียด
12   สิงหาคม  2558  วันแม่แห่งชาติ วันอาเซียน พิธีเปิดอาคาร >>รายละเอียด
18  สิงหาคม  2558  วันวิทยาศาสตร์ >>รายละเอียด     
24   กันยายน  พ.ศ. 2558 งานมุทิตาจิต นายสมจิตร แสนยม  >>รายละเอียด
17   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 การแข่งขันกีฬาสี  >>รายละเอียด  
5     ธันวาคม  พ.ศ. 2558 วันพ่อแห่งชาติ >>รายละเอียด 
24   ธันวาคม  พ.ศ. 2558 วันคริสต์มาส >>รายละเอียด 
25   ธันวาคม  พ.ศ. 2558 Bike For Dad >>รายละเอียด 
9     มกราคม  พ.ศ. 2559 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด 
16   มกราคม  พ.ศ. 2559 วัน>ครู >>รายละเอียด  
22   มกราคม  พ.ศ. 2559 กีฬากลุ่มนครโกสัมพี>>รายละเอียด  
29   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ทัศนศึกษา@จ.เพชรบุรี>>รายละเอียด 
3-5  มีนาคม พ.ศ. 2559  เข้าค่ายลส.สามัญรุ่นใหญ่ >>รายละเอียด 
25   มีนาคม พ.ศ. 2559 บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ >>รายละเอียด 
9    มิถุนายน พ.ศ. 2559 พิธีไว้ครู >>รายละเอียด 
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด>>รายละเอียด 
29  มิถุนายน พ.ศ. 2559 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา>>รายละเอียด 
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ >>รายละเอียด
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน >> รายละเอียด
6    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การอบรมเพื่อพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง>>รายละเอียด
7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ค่ายธรรมสว่างใจต้านภัยยาเสพติด >>รายละเอียด
11  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รับประเมินรร.สุจริต&อนุบาลปลอดโรค >>รายละเอียด
15  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แห่เทียนพรรษา >>
รายละเอียด
4    สิงหาคม พ.ศ. 2559 รณรงค์ออกเสียงประชามติ&bikeformom>>
รายละเอียด
12  สิงหาคม พ.ศ. 2559 วันแม่แห่งชาติ>>รายละเอียด  
29  สิงหาคม พ.ศ. 2559 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง>>รายละเอียด
30  สิงหาคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย>>รายละเอียด
12 - 14  กันยายน พ.ศ. 2559 ค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม>>>รายละเอียด 
30  กันายน  พ.ศ. 2559  งานมุทิตาจิต "ครูพจนีย์  มีพร" >>> รายละเอียด 
22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  กิจกรรมรวมพลังความภักดี >>> รายละเอียด
14  มกราคม พ.ศ. 2560 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญ >>> รายละเอียด   
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ >>> รายละเอียด 
27  มีนาคม  2560 บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ >>> รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง >>>รายละเอียด 
15 มิถุนายน 2560  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 >>> รายละเอียด 
26 มิถุนายน 2560  วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
27 - 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะสว่างใจต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
24 กรกฏาคม 2560  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ >>> รายละเอียด
28 กรกฏาคม 2560 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ >>> รายละเอียด
12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ >>> รายละเอียด  
28 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา >>> รายละเอียด  
14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561 >>> รายละเอียด 
10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 >>> รายละเอียด 

 ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง>>> ที่นี่!! 
   

       ค้นหา
   ...........................................      
ปฏิทิน
   ...........................................


      ข้อมูลพื้นฐาน
   ........................
........

        

 

 
  
  

  

Copyright (c) 2010 by Surapan Malila
e-mail:anuban_ksp_school@hotmail.com