นายยงยุทธ   บดีรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

..........................................
สถิติการเยี่ยมชม   ...............................

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 1 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1 คน
13 คน
13 คน
เริ่มเมื่อ 13/2/2562

หนังสือพิมพ์
........................................คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]


วารสารประชาสัมพันธ์ระจำโรงเรียน 

 

                                                
                   


รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ชั้นป.4 
ครูรุจิรา    ประเสริฐสังข์
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน

 วารสารประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสาส์นอนุบาลโกสัมพีนคร

14  มกราคม พ.ศ. 2560 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญ >>> รายละเอียด   
 
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ >>> รายละเอียด  
27  มีนาคม  2560 บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ >>> รายละเอียด 
23 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง >>>รายละเอียด 
15 มิถุนายน 2560  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 >>> รายละเอียด 
26 มิถุนายน 2560  วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
27 - 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะสว่างใจต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
24 กรกฏาคม 2560  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ >>> รายละเอียด
28 กรกฏาคม 2560 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ >>> รายละเอียด
12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ >>> รายละเอียด  
28 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา >>> รายละเอียด  
14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561 >>> รายละเอียด 
10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 >>> รายละเอียด 
28 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันคริสมาสตร์และวันปีใหม่ >>> รายละเอียด
11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ >>> รายละเอียด

16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครู >>> รายละเอียด 
22 มีนาคม 2562 กิจกรรมการประเมิน กตปน. >>>รายละเอียด
26 มีนาคม 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย>>>รายละเอียด
26 มีนาคม 2562  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ>>>รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2562 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2562>>> รายละเอียด
15 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน >>> รายละเอียด
17 พฤษภาคม 2562 
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา >>> รายละเอียด
13 มิถุนายน 2562    กิจกรรมพิธีไหว้ครู >>> รายละเอียด
26 มิถุนายน 2562   กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
>>> รายละเอียด
1 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
>>> รายละเอียด
 10 กรกฏาคม 2562  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลาย
>>> รายละเอียด
15 กรกฏาคม 2562  กิจกรรมแห่เทียนจำพรรษา
>>> รายละเอียด
31 กรกฏาคม 2652 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
>>> รายละเอียด
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  >>> รายละเอียด
19 สิงหาคม 2562   กิจกรรมประกวดGreen and Clean ระดับกลุ่มโรงเรียน>>> รายละเอียด
28 สิงหาคม 2562 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ >>> รายละเอียด
25 -27 สิงหาคม 2562 กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด >>> รายละเอียด
11 กันยายน  2562 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้ง 69 ระดับกลุ่ม 
>>> รายละเอียด
23 กันยายน 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป.กพ.1 ตรวจเยี่ยม >>> รายละเอียด
27-29 กันยน 2562 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ >>> รายละเอียด
8 - 9 ตุลาคม 2562 กิจกรรมกีฬาภายใน >>> รายละเอียด  


ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง(2554-2559)>>> ที่นี่!! 

       ค้นหา
   ...........................................      
ปฏิทิน
   ...........................................


      ข้อมูลพื้นฐาน
   ........................
........

        

 

 


  

 
Copyright (c) 2010 by Surapan Malilae-mail:anuban_ksp_school@hotmail.com